Facebook

Sözlük

and

connector

Türkçe'si ve
Tür connector
Örnek Cümle
Family and kinship, generally, are basic realities in all human societies, whether primitive or advanced, and, have been so for thousands of years.
Aile ve akrabalık, genelde, ilkel veya ilerlemiş olsun tüm insan topluluklarının temel gerçeğidir ve binlerce yıldan beri de hep öyle olmuştur.