Facebook

Sözlük

anxiety

noun

Türkçe'si kaygı,endişe
Tür noun
Örnek Cümle
The first and foremost step in dealing with stress and anxiety is to identify their causes.
Stres ve endişeyle başa çıkmada iilk ve en önemli adım sebepleri tespit etmektir.