Facebook

Sözlük

any

quantifier

Türkçe'si (olumsuz cümle) hiçbiri, hiç; (olumlu cümle) herhangi biri
Tür quantifier
Örnek Cümle
We used to smoke but we aren't any longer.
Eskiden sigara içerdik ama artık içmiyoruz.