Facebook

Sözlük

any

quantifier

Türkçe'si (olumsuz cümle) hiçbiri, hiç; (olumlu cümle) herhangi biri
Tür quantifier
Örnek Cümle
Just some proposals concerning the employment policy seem more sensible than any of the others.
İş politikası ile ilgili sadece bazı teklifler diğerlerinden daha mantıklı görünüyor.