Facebook

Sözlük

anyone

pronoun

Türkçe'si herhangi biri,hiçbiri
Tür pronoun
Örnek Cümle
Not until the beginning of the seventeenth centurydid anyone think of combining drama and music, and thus inventing the new art we call opera today.
On yedinci yüzyılın başına kadar hiç kimse tiyatro ile müziği birleştirmeyi ve böylece bugün opera dediğimiz yeni sanatı keşfetmeyi düşünmemişti.