Facebook

Sözlük

anything

pronoun

Türkçe'si herhangi bir şey, hiçbir şey
Tür pronoun
Örnek Cümle
I will do anything for a quiet life.
Sakin bir hayat için herşeyi yapacağım.