Facebook

Sözlük

anything

pronoun

Türkçe'si herhangi bir şey, hiçbir şey
Tür pronoun
Örnek Cümle
You can’t get him to do anything unless you offer him a bribe.
Rüşvet teklif etmezsen ona hiçbir şey yaptıramazsın.