Facebook

Sözlük

anything

pronoun

Türkçe'si herhangi bir şey, hiçbir şey
Tür pronoun
Örnek Cümle
Would you like anything else to eat?
Yiyecek başka bir şey ister miydiniz?