Facebook

Sözlük

application

noun

Türkçe'si uygulama; başvuru
Tür noun
Örnek Cümle
One of the fields of application in which language technology is progressing the most is that of domestic appliances operated by voice command.
Dil teknolojilerinin en büyük ilerleme gösterdiği uygulama alanlarından biri ses komutuyla çalışan ev aletleri alanıdır.