Facebook

Sözlük

approach

verb

Türkçe'si yaklaşmak
Tür verb
Örnek Cümle
Galilei is often called the 'father of modern science' because of his approach to science.
Galilei bilime yaklaşımı bakımından, çoğu kez, 'çağdaş bilimin babası' olarak adlandırılmıştır.

noun

Türkçe'si yaklaşım
Tür noun
Örnek Cümle
Socrates had an ethical approach to education and believed that education made man a happier and a better citizen.
Sokrates’in eğitime ahlaki bir yaklaşımı vardı ve o eğitimin insanı daha mutlu ve daha iyi bir yurttaş yaptığına inanıyordu.