Facebook

Sözlük

appropriate

adjective

Türkçe'si uygun
Tür adjective
Örnek Cümle
Having the appropriate educational qualifications is required for a job profile.
Uygun eğitim niteliklerine sahip olmak, iyi bir iş profili için gereklidir.

verb

Türkçe'si sahiplenmek
Tür verb
Örnek Cümle
Having the appropriate educational qualifications is required for a job profile.
Uygun eğitim niteliklerine sahip olmak, iyi bir iş profili için gereklidir.