Facebook

Sözlük

appropriate

adjective

Türkçe'si uygun
Tür adjective
Örnek Cümle
Having the appropriate educational qualifications is required for a job profile.
Uygun eğitim niteliklerine sahip olmak, iyi bir iş profili için gereklidir.

verb

Türkçe'si sahiplenmek
Tür verb
Örnek Cümle
The symptoms of asthma attack may resemble other respiratory disorders; hence, an accurate diagnosis of asthma is essential to decide the appropriate treatment schedule.
Astım atağının belirtileri diğer solunum bozukluklarına benzer, bu yüzden doğru astım teşhisi uygun tedavi planına karar vermek için gereklidir.