Facebook

Sözlük

architecture

noun

Türkçe'si mimari
Tür noun
Örnek Cümle
Lasting for 600 years, the Ottoman Empire was not only one of the most powerful empires in the history of the Mediterranean region, but it also generated great works of art, architecture and literature.
600 yıl devam eden Osmanlı İmparatorluğu, sadece, Akdeniz bölgesinin tarihinde en güçlü imparatorluklardan biri değildir, aynı zamanda büyük sanat, mimarlık ve edebiyat eserleri de üretmiştir.