Facebook

Sözlük

area

noun

Türkçe'si alan,bölge
Tür noun
Örnek Cümle
Shopping by means of television and computers is a recent but rapidly expanding development in the area of marketing.
Televizyon ve bilgisayar aracılığıyla alışveriş, pazarlamacılık alanında yeni ama hızla yayılan bir gelişmedir.