Facebook

Sözlük

arise

verb

Türkçe'si ortaya çıkmak,meydana gelmek
Tür verb
Örnek Cümle
Government debts arise out of borrowing by the treasury from banks, business organizations, and individuals.
Hükümet borçlan, hazinenin bankalardan, iş örgütlerinden ve bireylerden borç almasından ileri gelir.