Facebook

Sözlük

armed

adjective

Türkçe'si silahlı
Tür adjective
Örnek Cümle
General Ertürk is substituting for the commander - in - chief of the armed forces.
General Ertürk silahlı kuvvetler başkomutanlığına vekalet ediyor.