Facebook

Sözlük

army

noun

Türkçe'si ordu
Tür noun
Örnek Cümle
The army put down the rebellion and declared martial law.
Ordu isyanı bastırdı ve sıkıyönetim ilan etti.