Facebook

Sözlük

arrange

verb

Türkçe'si düzenlemek, ayarlamak
Tür verb
Örnek Cümle
It was impossible to arrange a trip to the Islands.
Adalara bir gezi düzenlemek olanaksızdı.