Facebook

Sözlük

article

noun

Türkçe'si makale
Tür noun
Örnek Cümle
The article had to be published in a local newspaper.
Makalenin yerel bir gazetede yayımlanması gerekliydi.

Alternatif öneriler:

artstate of the art