Facebook

Sözlük

artificial

adjective

Türkçe'si yapay
Tür adjective
Örnek Cümle
In the 1930s, following the invention of artificial pearls, Kuwait’s economy collapsed completely.
1930larda, yapay incilerin icadından sonra, Kuveyt'in ekonomisi tamamen çöktü.

Alternatif öneriler:

artstate of the art