Facebook

Sözlük

as a means of

prepositional phrase

Türkçe'si ...aracı olarak
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
Today, the West has perfected the technique of lending money to the Third World countries as a means of controlling them.
Bugün Batı, Üçüncü Dünya ülkelerine borç para verme tekniğini, onları kontrol altında tutma aracı olarak mükemmelleştirmiş bulunmaktadır.