Facebook

Sözlük

as in

prepositional phrase

Türkçe'si -de olduğu gibi
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
Some art historians argue that, as in the Middle Ages so in the Renaissance, art served the purposes of faith.
Bazı sanat tarihçileri, sanatın Ortaçağ'da olduğu gibi Rönesans'ta da dinin amaçlarına hizmet ettiğini ileri sürmektedir.