Facebook

Sözlük

as regards

prepositional phrase

Türkçe'si ile ilgili, -e dair
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
Whatever decision the executive committee may take as regards of the staff development scheme, it is the amount of money allocated that will determine its success.
Personel geliştirme projesi ile ilgili olarak yönetim kurulu hangi kararı alırsa alsın, projenin başarısını tayin edecek olan, ayrılan para miktarıdır.