Facebook

Sözlük

as

preposition

Türkçe'si olarak
Tür preposition
Örnek Cümle
The external conflict, as we can easily make out, is the conflict between two people, the tragic hero and another main character of the story.
Dış çatışma, kolaylıkla anlayabildiğimiz gibi, iki insan, trajik kahraman ve hikayenin diğer kahramanları arasındaki çatışmadır.

connector

Türkçe'si -dığı için, çünkü, -dıkça, -iken, gibi
Tür connector
Örnek Cümle
The doctor had to sell his house at once as he intended to leave the country.
Ülkeyi terk etmeye niyetlendiği için doktor derhal evini satmak zorunda kaldı.