Facebook

Sözlük

as

preposition

Türkçe'si olarak
Tür preposition
Örnek Cümle
Aluminum bronze contains approximately 19 times as much copper as aluminum.
'Alüminyum bronz' alüminyumun yaklaşık 19 katı kadar bakır içerir.

connector

Türkçe'si -dığı için, çünkü, -dıkça, -iken, gibi
Tür connector
Örnek Cümle
Since ancient times, geographic as well as economic factors have played an important role in determining the place of settlement for humans.
Eski çağlardan beri ekonomik etkenlerin yanısıra coğrafi etkenler insanlar için yerleşim yerlerine karar vermede önemli bir rol oynamıştır.