Facebook

Sözlük

assembly

noun

Türkçe'si meclis,toplantı,kurul
Tür noun
Örnek Cümle
The Secretary-General is appointed for a five-year term by the General Assembly on the recommendation of the Security Council.
Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi'nin önerisiyle Genel Kurul tarafından beş yıllık bir dönem için atanır.