Facebook

Sözlük

at the point of

prepositional phrase

Türkçe'si -ın eşiğinde
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
In 1992, the fishing industry closed because the cod was at the point of extinction.
1992'de balıkçılık endüstrisi kapandı çünkü morina balığının nesli tüketmek üzereydi.