Facebook

Sözlük

atmosphere

noun

Türkçe'si atmosfer; ortam
Tür noun
Örnek Cümle
About 20% of the oxygen in the atmosphere is produced by the giant trees of the Amazonian rainforests, and this amount is much more than the same area of grass would produce.
Atmosferdeki oksijenin yaklaşık % 20'sl Amazon yağmur ormanlarındaki dev ağaçlar tarafından üretilir ve bu miktar, ayni alan kadar çimenin üreteceğinden çok daha fazladır.