Facebook

Sözlük

attitude

noun

Türkçe'si tutum,fikir,düşünce
Tür noun
Örnek Cümle
Patience, right attitude and hardwork are key to success in selecting a path for career and excelling in it.
Sabır, doğru tutum ve çok çalışma, kariyer yolu seçmede ve bunda mükemmelleşmede başarılı olmanın anahtarlarıdır.