Facebook

Sözlük

autonomic

adjective

Türkçe'si otonom, özerk
Tür adjective