Facebook

Sözlük

average

adjective

Türkçe'si ortalama, sıradan
Tür adjective
Örnek Cümle
With the advent of industrialization and careless environmental practices, we have caused the increase in the average global temperatures by contributing negatively to the greenhouse effect.
Endüstrinin ve dikkatsiz çevresel uygulamaların ortaya çıkmasıyla, sera etkisini olumsuz bir şekilde etkileyerek ortalama küresel sıcaklıklarda artışa sebep olduk.

noun

Türkçe'si ortalama
Tür noun
Örnek Cümle
The term global warming is used to describe an increase the average temperature of the earth's atmosphere.
Küresel ısınma terimi dünya atmosferinin ortalama sıcaklığındaki artışı tanımlamak için kullanılmaktadır.

Alternatif öneriler:

above-averageon average