Facebook

Sözlük

average

adjective

Türkçe'si ortalama, sıradan
Tür adjective
Örnek Cümle
For example, a personnel manager may have to find the average wage for men in a factory.
Söz gelimi bir personel müdürü fabrikadaki kimseler için ortalama ücreti bulmak isteyebilir.

noun

Türkçe'si ortalama
Tür noun
Örnek Cümle
…a very small rise in the average temperature of the Earth's surface…
Dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığında çok az bir artış

Alternatif öneriler:

above-averageon average