Facebook

Sözlük

average

adjective

Türkçe'si ortalama, sıradan
Tür adjective
Örnek Cümle
For example, a personnel manager may have to find the average wage for men in a factory.
Söz gelimi bir personel müdürü fabrikadaki kimseler için ortalama ücreti bulmak isteyebilir.

noun

Türkçe'si ortalama
Tür noun
Örnek Cümle
For example, a personnel manager may have to find the average wage for men in a factory.
Söz gelimi bir personel müdürü fabrikadaki kimseler için ortalama ücreti bulmak isteyebilir.

Alternatif öneriler:

above-averageon average