Facebook

Sözlük

average

adjective

Türkçe'si ortalama, sıradan
Tür adjective
Örnek Cümle
As we all know, unemployment is also a major problem of the developed world where on the average one in ten of the work force is unemployed.
Hepimizin bildiği gibi, işsizlik, iş gücünün ortalama onda birinin işsiz olduğu gelişmiş dünyanın da önemli bir sorunudur.

noun

Türkçe'si ortalama
Tür noun
Örnek Cümle
…a very small rise in the average temperature of the Earth's surface…
Dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığında çok az bir artış

Alternatif öneriler:

above-averageon average