Facebook

Sözlük

avoid

verb

Türkçe'si sakınmak,kaçınmak
Tür verb
Örnek Cümle
Most vegetarians avoid eating meat because of moral or religious beliefs.
Çoğu vejetaryen, ahlak ve dini inançlardan dolayı et yemekten kaçınır.