Facebook

Sözlük

aware

adjective

Türkçe'si farkında, haberdar
Tür adjective
Örnek Cümle
In this way, each of us can discover new values, become aware of forms of behaviour with which we were previously unfamiliar, and get to know mankind in all its diversity.
Çağdaş iletişim tekniklerindeki olağanüstü değişmeler, insanlara kendi kültürlerinden başka kültürleri tanımada daha büyük kolaylıklar sağlar.