Facebook

Sözlük

aware

adjective

Türkçe'si farkında, haberdar
Tür adjective
Örnek Cümle
People first became aware of the phenomenon called acid rain in the mid-1970s.
İnsanlar asit yağmuru denilen olayın, ilk kez 197O’lerin ortalarında farkına vardılar.