Facebook

Sözlük

awareness

noun

Türkçe'si farkındalık
Tür noun
Örnek Cümle
… a lack of awareness about the high suicide rate among the elderly…
yaşlılar arasındaki yüksek intihar oranıyla ilgili farkındalığın eksikliği