Facebook

Sözlük

back

preposition

Türkçe'si geri
Tür preposition
Örnek Cümle
The main ideas Darwin advanced, like many concepts in science, can be traced back to the ancient Greeks.
Darwin’in ileri sürmüş olduğu başlıca düşünceler, bilimdeki pek çok kavram gibi, eski Yunanlılara kadar izlenebilir.

adjective

Türkçe'si arka,geri
Tür adjective
Örnek Cümle
Only through changes can we learn, but only through looking back at the past can we positively develop.
Sadece değişimler yoluyla öğrenebiliriz ancak sadece geçmişe bakma yoluyla olumlu bir şekilde gelişebiliriz.

verb

Türkçe'si desteklemek
Tür verb
Örnek Cümle
The credit rating company gives a score on how able you are to pay back a debt or a loan.
Kredi derecelendirme şirketi, bir borcu veya krediyi geri ödemede ne denli becerikli olduğunuza puan verir.

noun

Türkçe'si arka; sırt
Tür noun
Örnek Cümle
I'm not expecting any messages, but if someone rings while I am out, could you say that I'll be back by 5.00?
Herhangi bir mesaj beklemiyorum, fakat ben dışarıdayken biri telefon ederse saat 5'e kadar tekrar döneceğimi söyleyebilir misiniz?