Facebook

Sözlük

back

preposition

Türkçe'si geri
Tür preposition
Örnek Cümle
Only through changes can we learn, but only through looking back at the past can we positively develop.
Sadece değişimler yoluyla öğrenebiliriz ancak sadece geçmişe bakma yoluyla olumlu bir şekilde gelişebiliriz.

adjective

Türkçe'si arka,geri
Tür adjective
Örnek Cümle
Some of the radiation is absorbed by the Earth and some is radiated back into the atmosphere.
Radyasyonun bir bölümü yeryüzü tarafından emilir, bir bölümü ise radyasyon olarak atmosfere döner.

verb

Türkçe'si desteklemek
Tür verb

noun

Türkçe'si arka; sırt
Tür noun
Örnek Cümle
I would be very grateful if you would kindly sign this document and let me have it back as soon as possible.
Bu belgeyi lütfedip imzalar ve mümkün olduğunca çabuk tekrar bana gönderirseniz çok minnettar kalırım.