Facebook

Sözlük

back

preposition

Türkçe'si geri
Tür preposition
Örnek Cümle
The credit rating company gives a score on how able you are to pay back a debt or a loan.
Kredi derecelendirme şirketi, bir borcu veya krediyi geri ödemede ne denli becerikli olduğunuza puan verir.

adjective

Türkçe'si arka,geri
Tür adjective

verb

Türkçe'si desteklemek
Tür verb
Örnek Cümle
I'll come back and finish it tomorrow if you would like me to.
Yapmamı isterseniz yarın tekrar gelir bitiririm.

noun

Türkçe'si arka; sırt
Tür noun
Örnek Cümle
I'm not expecting any messages, but if someone rings while I am out, could you say that I'll be back by 5.00?
Herhangi bir mesaj beklemiyorum, fakat ben dışarıdayken biri telefon ederse saat 5'e kadar tekrar döneceğimi söyleyebilir misiniz?