Facebook

Sözlük

barrier

noun

Türkçe'si engel
Tür noun
Örnek Cümle
Over-population acts as a barrier to achieve desired economic growth in a country like ours.
Aşırı nüfus bizimki gibi, bir ülkedeki istenilen ekonomik büyümeyi başarmak için bir engel olarak hareket etmektedir.