Facebook

Sözlük

be

verb

Türkçe'si olmak
Tür verb
Örnek Cümle
The next important issue to improve memory space and concentration could be the electrical power of beneficial considering.
Bellek alan ve konsantrasyonu geliştirmek için bir sonraki önemli konu, yararlı düşünmenin elektriksel güç olabilir.