Facebook

Sözlük

beauty

noun

Türkçe'si güzellik
Tür noun
Örnek Cümle
The American biologist Rachel Carson, who combines scientific knowledge and beauty of style, has written books which have been much appreciated.
Bilimsel bilgiyi üslup güzelliğiyle birleştiren Amerikalı biyolog Rachel Carson, çok takdir edilen kitaplar yazmıştır.