Facebook

Sözlük

because

connector

Türkçe'si -dığı için, çünkü
Tür connector
Örnek Cümle
She couldn't have visited you because she was on duty.
Seni ziyaret edemezdi çünkü görevdeydi.