Facebook

Sözlük

because

connector

Türkçe'si -dığı için, çünkü
Tür connector
Örnek Cümle
He needn’t have gone to meet his mother because she didn’t arrive.
Annesini karşılamaya gitmesine gerek yoktu, çünkü gelmedi.