Facebook

Sözlük

become

verb

Türkçe'si olmak, ...hale gelmek
Tür verb
Örnek Cümle
According to the new report released by the European Union, in the majority of the member countries, the economy will grow rather slowly but will become more competitive and transparent.
Avrupa Birliğinin yayımladığı yeni rapora göre, üye ülkelerin çoğunda ekonomi oldukça yavaş büyüyecek, ancak daha rekabetçi ve saydam olacak.