Facebook

Sözlük

before

preposition

Türkçe'si -den önce
Tür preposition
Örnek Cümle
They are facing a crisis more serious than any which has come before this.
Bundan önceki krizlerin herhangi birinden daha ciddi bir krizle karşı karşıya bulunuyorlar.

adverb

Türkçe'si daha önce, daha önceden
Tür adverb
Örnek Cümle
What if she gets home before us? She doesn't have the key.
Ya bizden önce eve gelirse? Anahtarı yok.

connector

Türkçe'si -den önce
Tür connector
Örnek Cümle
That song had been sung before you arrived.
O şarkı siz gelmeden önce söylenmişti.

Alternatif öneriler:

come beforeeven before