Facebook

Sözlük

beginning

noun

Türkçe'si başlangıç
Tür noun
Örnek Cümle
The Nobel Foundation was established at the beginning of the century to put into effect the wishes expressed by Alfred Nobel in his will.
Nobel Vakfı, Alfred Nobel tarafından vasiyetnamesinde ifade edilen dilekleri hayata geçirmek için yüzyılın başında kuruldu.