Facebook

Sözlük

behind

preposition

Türkçe'si arkasında, arkasına
Tür preposition
Örnek Cümle
One of the main reasons behind the rapid development is the significant change in the education sector.
Hızlı gelişimin arkasındaki en önemli sebeplerden biri eğitim sektöründeki önemli değişimdir.