Facebook

Sözlük

behind

preposition

Türkçe'si arkasında, arkasına
Tür preposition
Örnek Cümle
Many countries in the world are currently experiencing economic recession, making their economies behind some of the developing countries and continuously culminating debts that make businesses declare bankruptcy.
Dünyadaki bir çok ülke, ekonomileri bazı gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kalarak şu anda ekonomik gerileme yaşamaktadır ve iş yerlerinin iflası ilan etmelerine neden olan borçlar sürekli olarak yükselmektedir.