Facebook

Sözlük

belong

verb

Türkçe'si ait olmak
Tür verb
Örnek Cümle
The statement in the newspaper doesn't belong to me.
Gazetedeki demeç bana ait değildir.