Facebook

Sözlük

below

preposition

Türkçe'si altında
Tür preposition
Örnek Cümle
The management has agreed that the new shares be priced 20 % below their current market value.
Yönetim, yeni hisse senetlerinin, rayiç piyasa değerinden % 20 daha düşük olarak fiyatlandırılmasını uygun görmüştür.