Facebook

Sözlük

benefit from

phrasal verb

Türkçe'si ...den faydalanmak, yararlanmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
He pointed out that small and medium-sized companies would particularly benefit from the customs union.
Küçük ve orta ölçekli şirketlerin gümrük birliğinden özellikle yararlanacaklarını belirtti.