Facebook

Sözlük

benefit

verb

Türkçe'si faydalanmak, yararlanmak
Tür verb
Örnek Cümle
One of the best and less known benefit of exercise is that it can ease your depression and anxiety.
Egzersizin en iyi ve en az bilinen yararlarından birisi, depresyon ve endişeni azaltabilmesidir.

noun

Türkçe'si fayda,yarar
Tür noun
Örnek Cümle
It can be argued that most countries could build nuclear bombs whether or not the nuclear power industry expands, and that mankind might as well derive the maximum benefit from this source of energy, remembering that if it works as planned it causes far less pollution than does the use of fossil fuels.
Nükleer güç endüstrisi genişlese de genişlemese de çoğu ülkelerin nükleer bomba yapabileceği ve insanlığın bu enerji kaynağından en üst düzeyde yarar sağlayabileceği öne sürülebilir (planlandığı gibi çalışırsa fosil yakıtı kullanmaktan çok daha az kirlenmeye neden olacağı anımsanarak) Ancak elektrik santrali sayısı ne ölçüde çok olursa, tehlikeli miktarda radyasyonun açığa çıkmasıyla kaza riski o ölçüde büyük olur.