Facebook

Sözlük

benefit

verb

Türkçe'si faydalanmak, yararlanmak
Tür verb
Örnek Cümle
Perhaps the biggest and most obvious benefit of alarms is the fact that you can receive help at any time.
Belki de alarmların en büyük ve en belirgin faydası, herhangi bir zamanda yardım alabilmendir.

noun

Türkçe'si fayda,yarar
Tür noun
Örnek Cümle
People who do not consume milk products or other calcium-rich foods that provide even half of the recommended calcium amount may benefit from calcium supplements.
Tavsiye edilen kalsiyum miktarının yarısını bile karşılayacak miktarda süt ürünleri ya da kalsiyum bakımından zengin diğer besinleri tüketmeyen insanlar kalsiyum desteğinden yararlanabilirler.