Facebook

Sözlük

benefit

verb

Türkçe'si faydalanmak, yararlanmak
Tür verb
Örnek Cümle
It is of vital importance for a good leader to plan, analyse and align the plans to the fresh opportunities and new circumstances for the benefit of the organization.
İyi bir lider için şirketin yararları adına yeni olanaklar ve zenginliklere yönelik plan yapmak, analiz yapmak ve planları sıraya koymak hayati bir önemdir.

noun

Türkçe'si fayda,yarar
Tür noun
Örnek Cümle
The demand for visitors to travel for business or to benefit from themselves inside a new spot, is on the rise.
Ziyaretçilerin iş seyahati ya da içeride yeni bir alandan faydalanma talepleri artışta.