Facebook

Sözlük

better

adjective

Türkçe'si daha iyi
Tür adjective
Örnek Cümle
She is better at it than I thought.
O, bunda (bu konuda) düşündüğümden daha iyidir.

adverb

Türkçe'si daha iyi şekilde
Tür adverb
Örnek Cümle
Aid is most effective when it is distributed by local non-governmental organizations, which can better assess a community's needs.
Yardım, bir topluluğun ihtiyaçlarını daha iyi değerlendirebilen hükümet dışı yerel kuruluşlar tarafından dağıtıldığı takdirde en etkili olur.

verb

Türkçe'si iyileştirmek
Tür verb
Örnek Cümle
Thomas Hardy is better known as a novelist, but he wrote poetry throughout his long life and regarded it as far more important than his novels.
Thomas Hardy daha çok bir romancı olarak bilinir, ancak o, uzun yaşam boyunca şiir yazmış ve bunu, romanlarından çok daha önemli görmüştür.