Facebook

Sözlük

big

adjective

Türkçe'si büyük, kocaman
Tür adjective
Örnek Cümle
The study we have carried out demonstrates that the number of those living in the suburbs of big cities tripled during the last ten years.
Yaptığımız çalışma, büyük kentlerin banliyölerinde yaşayanların sayısının son on yılda üç katına çıktığını göstermektedir.