Facebook

Sözlük

big

adjective

Türkçe'si büyük, kocaman
Tür adjective
Örnek Cümle
In nearly all forms of cancer, the big problem is that it spreads to other parts of the body.
Hemen tüm kanser türlerindeki büyük sorun, kanserin vücudun diğer bölümlerine yayılmasıdır.