Facebook

Sözlük

bill

noun

Türkçe'si fatura; gaga
Tür noun
Örnek Cümle
He can't have paid his bill because they have cut off his electricity.
Faturayı ödemiş olamaz, çünkü elektriğini kestiler.