Facebook

Sözlük

bill

noun

Türkçe'si fatura; gaga
Tür noun
Örnek Cümle
In his radio talk, Bill Clinton said that the education provided in some American schools did not nourish the best values of society.
Bill Clinton, radyo konuşmasında bazı Amerikan okullarında verilen eğitimin toplumun en iyi değerlerini beslemediğini söyledi.