Facebook

Sözlük

biodiversity

noun

Türkçe'si biyo-çeşitlilik
Tür noun
Örnek Cümle
Losses of biodiversity may have small impacts on an ecosystem in the short term.
Biyoçeşitlilik kayıpları, kısa vadede bir ekosistem üzerinde küçük etkisi olabilir.