Facebook

Sözlük

blood pressure

noun

Türkçe'si kan basıncı
Tür noun
Örnek Cümle
Provided blood pressure measurements are within normal limits throughout pregnancy, women with hypertension do not have the increased risk of pre-eclampsia.
Kan basıncı ölçümleri gebelik boyunca normaltutulması koşuluyla, yüksek tansiyonlu kadınlar, artmış pre-eklampsi riski taşımazlar.