Facebook

Sözlük

bonding

noun

Türkçe'si bağlanma
Tür noun
Örnek Cümle
The concept of team activities is to strengthen the bonding between the members of a team.
Ekip faaliyetlerinin kavramı ekip üyeleri arasındaki bağlantıyı güçlendirmektir.