Facebook

Sözlük

bone

noun

Türkçe'si kemik
Tür noun
Örnek Cümle
The signs and symptoms of bone cancer include painful bones, problems with movement, unexplained weight loss, tiredness, fever and sweating.
Kemik kanseri belirti ve bulguları ağrılı kemikler, hareket etme problemleri, açıklanamayan kilo kaybı, yorgunluk, ateş ve terlemeyi içermektedir.