Facebook

Sözlük

book

verb

Türkçe'si yer ayırtmak
Tür verb
Örnek Cümle
A large part of this book is concerned with the changes and innovations observed in the world's art from primitive cave drawings to contemporary movements.
Bu kitabın büyük bir bölümü , ilkel mağara resimlerinden günümüz akımlarına kadar dünya sanatında görülen değişiklikler ve yenilikler ile ilgilidir.

noun

Türkçe'si kitap
Tür noun
Örnek Cümle
Marking a book while you read is essentially nothing but an expression of your differences, or agreements of opinion, with the author.
Bir kitabı okurken işaretlemeniz, esasında yazarla görüş ayrılığınızın veya görüş birliğinizin ifadesinden başka bir şey değildir.